Ervaringen van anderen:

"Een no-nonsense
aanpak met indrukwekkend
resultaat!"

/ciz#link
/warchild#link
drenthecollege#link
/consent#link
carmel
Opdrachtgevers
Opdrachtgevers onderwijs
Opdrachtgevers primair onderwijs

Anne-Marie Harmsen, Directeur Stafdiensten CIZ

'Ingenion weet kennis en advies op strategisch niveau uitstekend te combineren met ‘hands on’ implementatie van de nieuwe contracten. Een ‘no nonsense’ mentaliteit die bij het CIZ past.'

 

Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Dit gebeurt op basis van wet- en regelgeving en objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Het CIZ bestaat sinds 2005. De organisatie heeft 1500 medewerkers en vestigingen door het hele land.

 

Opdracht

Uitvoeren van diverse ICT-gerelateerde Europese aanbestedingen. Bij het opstellen van het programma van eisen ook de achterliggende processen doorgelicht en opnieuw ingericht.

 

Omschrijving

Door de landelijke politiek wordt nadrukkelijk gekozen voor decentralisatie van rijksoverheidtaken richting de gemeentes. Dit betekent onder andere voor het CIZ, dat binnen afzienbare tijd een groot deel van de werkzaamheden overgeheveld wordt en dat de organisatie fors krimpt. Daarnaast is de laatste jaren de wens ontstaan om efficiënter te werken. Aanleiding om zeer kritisch naar de ondersteunende processen te kijken en daar waar mogelijk een kostenreductie te realiseren. Met de uitgevoerde aanbestedingen is hieraan invulling gegeven. Jaarlijks wordt met de nieuwe overeenkomsten een forse besparing gerealiseerd.

 

Deliverables

  • Herinrichten ondersteunende ICT-processen;
  • Behoefte vertalen in goed en volledig programma van eisen;
  • Uitvoeren Europese aanbestedingen voor hardware op de werkplek,        werkplekondersteuning, vaste en mobiele telefonie,                                businessapplicaties, hosting en beheer;
  • Sluiten van nieuwe overeenkomsten;
  • Implementatie van resultaten uit de diverse aanbestedingen in de organisatie.

 

 

 

 

Neem contact op
INGENION WAT HOUDT JE TEGEN?
Bezoekadres
Josink Esweg 2
7545 PN Enschede
T. 053 - 436 39 37

WWW.INGENION.NL