Ervaringen van anderen:

"Een no-nonsense
aanpak met indrukwekkend
resultaat!"

/ciz#link
/warchild#link
drenthecollege#link
/consent#link
carmel
Opdrachtgevers
Opdrachtgevers onderwijs
Opdrachtgevers primair onderwijs
consent

Bernard Uyttendaele, Directeur War Child

Miljoenen kinderen groeien op in oorlog. Oorlog die een verwoestende invloed heeft op hun ontwikkeling. Geweld, misbruik, verwaarlozing en verlies maken hen somber. Kinderen horen niet thuis in oorlog. Nooit. Ze hebben het recht op te groeien in vrede. Zich op een gezonde manier te ontwikkelen, in een veilige omgeving. Te worden wie ze willen zijn.


Opdracht
Ondersteun War Child bij het organiseren van haar werkzaamheden door het beschikbaar stellen van middelen, kennis en kunde. Én genereer giften, onder meer door het jaarlijks uitvoeren van de fondsenwervende chocoladeletteractie van Jipsgoededoelen.


Deliverables
Beschikbaar stellen van kennis en kunde voor de verhuizing van de organisatie naar haar nieuwe kantoor.
Mobiliseren van middelen waardoor de operationele kosten van War Child zo laag mogelijk blijven.
Jaarlijks uitvoeren van de fondsenwervende chocoladeletteractie van JipsGoedeDoelen.


Beschrijving
War Child helpt wereldwijd honderdduizenden oorlogskinderen omgaan met de gevolgen van gewapend conflict. Om zoveel mogelijk geld voor de programma’s in het veld te reserveren, houdt War Child de overhead met een uniek kostenbeleid zo laag mogelijk. Ingenion draagt actief bij aan dit beleid, middels sponsoring van beveiliging- en computerapparatuur en de complexe logistieke organisatie bij verhuizingen.

Neem contact op
INGENION WAT HOUDT JE TEGEN?
Bezoekadres
Josink Esweg 2
7545 PN Enschede
T. 053 - 436 39 37

WWW.INGENION.NL