Ervaringen van anderen:

"Een no-nonsense
aanpak met indrukwekkend
resultaat!"

/ciz#link
/warchild#link
drenthecollege#link
/consent#link
carmel
Opdrachtgevers
Opdrachtgevers onderwijs
Opdrachtgevers primair onderwijs

Bas Oldemans, Rector Carmelcollege Gouda

'Ingenion realiseerde één gezamelijke ICT infrastructuur voor meerdere Carmelscholen', onder regie van één beheerteam. De continuïteit en beschikbaarheid van ICT diensten voor onze gebruikers is toegenomen, terwijl de operationele beheerlast is afgenomen.

 

Stichting Carmelcollege bestuurt veertien scholen voor bijzonder voortgezet onderwijs in Nederland. Op ruim 50 schoollocaties verzorgen deze scholen een breed onderwijsaanbod, variërend van praktijkonderwijs en vmbo tot havo, vwo en gymnasium. De veelheid aan schoollocaties waarborgt een kleinschalige, veilige leeromgeving voor leerlingen tussen 12 en 18 jaar. In totaal worden ruim 36.000 leerlingen in hun leerproces begeleid door circa 4.200 medewerkers.

 

Opdracht
Richt een ICT Shared Services omgeving in voor de Stichting Carmelcollege.

 

Omschrijving
Ingenion initieerde, begeleidde en ondersteunde het project CISS (Carmel ICT Shared Services). Dit project zorgde voor de realisatie van een centrale ICT infrastructuur voor meerdere Carmelscholen en voor het inrichten en organiseren van een centraal beheerteam. Doelstellingen van het project waren een grotere continuïteit en beschikbaarheid van de ICT diensten voor gebruikers, het beter kunnen inspelen op de continu wisselende vraag naar ICT diensten en het behalen van efficiencyvoordelen voor de organisatie. In algemene zin: een professionalisering van de organisatie in inzet van ICT middelen.

 

Deliverables

Eén gezamenlijke ICT infrastructuur voor meerdere Carmel scholen, onder regie van één beheerteam.

Neem contact op
INGENION WAT HOUDT JE TEGEN?
Bezoekadres
Josink Esweg 2
7545 PN Enschede
T. 053 - 436 39 37

WWW.INGENION.NL