focus op rendement:

“Ingenion ontzorgt uw organisatie op inkoop, facilitaire zaken en ICT.”

Ingenion heeft alle expertise in huis om uw organisatie op kerndisciplines (Inkoop, Facilitaire zaken, ICT) te optimaliseren. Wij zorgen ervoor dat uw organisatie slagvaardiger, efficiënter en effectiever kan opereren. Door ons te focussen 

 

 

 

op de ondersteunende diensten kunt u zich concentreren op uw primaire processen. Op deze pagina vindt u een opsomming van onze activiteiten. Meer weten? Bel 053 436 39 37 voor een persoonlijke kennismaking.

 

 

 

 

 

Kostenreductie en versterken van inkoop

Ingenion reduceert inkoopkosten met soms wel tientallen procenten, door vermindering handlingkosten (minder crediteuren, minder facturen, digitaliseren bestelproces en factuuradministratie), verbetering inkoopkwaliteit (uitwerken inkoopbeleid in jaarplannen, kalenders en handboeken, verbetering administratie, beheer en management van contracten, betere uitnutting overeenkomsten) en toetsing rechtmatigheid (wet- en regelgeving, Europese aanbestedingsregels, begeleiden en verzorgen van Europese aanbestedingen).

 

 

 

 

Allround gesprekspartner voor huisvesting

Ingenion is een allround gesprekspartner op het gebied van huisvesting op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau. Ingenion is een spin in het web tijdens bouwprojecten, treedt op als verhuismanager en begeleidt verbouw- en inrichtingsprojecten (operationeel); Ingenion toetst, analyseert en verscherpt meerjarenonderhoudsplannen en verzorgt detachering- en interimmanagement (tactisch); Ingenion formuleert huisvestingsstrategieën en ontwikkelt haalbaarheidsstudies voor huisvestingsscenario’s (strategisch).

 

 

 

 

 

 

 

 

Ontzorgt organisaties op facilitair gebied

Ingenion ontzorgt organisaties op facilitair gebied door middel van advies (inkoop- en leveranciersmanagement, kwaliteitsverbetering facilitaire processen), operationele ondersteuning (aansturen facilitaire teams (schoonmaak, onderhoud, logistiek), coördinatie verhuisprojecten, uitwerken inrichtingsvraagstukken en kantoorconcepten, detachering en interimmanagement) en het ontwikkelen en implementeren van facilitaire concepten.

 

 

 

 

Specialist in het organiseren van ICT

Ingenion is specialist in het inrichten, (re)organiseren en herstructureren van ICT afdelingen. Ingenion heeft veel ervaring in het inrichten van een shared services omgeving, het organiseren van een optimale aansluiting tussen gebruikersvraag en ICT-aanbod (informatiemanagement en functioneel beheer) en het begeleiden van de aanschaf van hardware of ICT beheer (begeleiding aanbestedingen). Ook ICT outsourcingtrajecten en interim management en coaching behoren tot de mogelijkheden.

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact op
INGENION WAT HOUDT JE TEGEN?
Bezoekadres
Josink Esweg 2
7545 PN Enschede
T. 053 - 436 39 37

WWW.INGENION.NL