Kostenreductie & kostenbeheersing

 

Ingenion levert

 

Inkoop is een vak apart, zeker binnen het onderwijs. Veel onderwijsinstellingen beschikken niet over een inkoopprofessional. Gevolg is dat ze vaak teveel betalen voor producten en diensten. Bovendien worden ze geconfronteerd met strengere regels rond inkoop én controle op naleving ervan door de accountant. Een aantekening bij de jaarrekening kan onder andere leiden tot rechtstreeks ingrijpen door DUO. Daarbij maakt (Europese) wet- en regelgeving inkoop complex en soms ronduit onduidelijk. Zonder de benodigde inkoopkennis blijkt goed inkopen een grote uitdaging. Sterker nog: kansen blijven hierdoor onbenut. Tegelijkertijd worden veel risico’s niet onderkend. Herkent u zich hierin?

 

Ingenion helpt (primair) onderwijsinstellingen om tegen minimale kosten, een maximaal rendement uit hun inkoopkracht te halen. Wij realiseren hierbij een structurele kostenreductie van gemiddeld €70 per leerling per jaar.

 

Met onze ruime ervaring van (Europees) aanbesteden in het onderwijs is uw inkoop in goed handen, ongeacht welk product of welke dienst u wenst aan te besteden. Een greep uit eerder gehouden aanbestedingen: IT-hardware, AV-middelen, leermiddelen, schoonmaakdienstverlening, verzekeringen, uitzendwerk en payrolling, meubilair, groenvoorziening, remmentestbank, leerlingenvervoer, promotieartikelen en vele andere.

 

 

 

Stichtingen uit het (primair) onderwijs werken graag met Ingenion om inkoop op orde te krijgen. Financieel gezien, maar ook op gebied van kwaliteit én duurzaamheid. Wij ontzorgen uw organisatie graag aan de hand van onze vier pijlers: rechtmatigheid – doelmatigheid – borging – beheersing. De aanpak van Ingenion leidt tot de volgende resultaten:

 

 

 

 

 

Inkoop wordt gestructureerd opgepakt.
Inkoop voldoet aan weten regelgeving.
Inkoopkosten worden flink gereduceerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechtmatigheid

Door de steeds veranderende wetgeving en steeds strengere controle op naleving hiervan is het noodzakelijk dat inkoop conform geldende (Europese) wetgeving wordt uitgevoerd. Met onze aanpak kunt u goed voorbereid en met een gerust hart uw inkoopactiviteiten vertonen aan uw accountant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingenion kijkt verder.

Borging

Om inkoop te borgen binnen een organisatie is het noodzakelijk om structuur aan te brengen. Dit wordt gerealiseerd door het opstellen van een pragmatisch en werkbaar inkoopbeleid met daarin de beschrijving van de organisatie; de inkoopkalender, het inkoopjaarplan en een inkoophandboek. Afgestemd op de stichting, maar ook op de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast helpen wij u met een goede set inkoopvoorwaarden en een overzichtelijke contractadministratie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingenion ontzorgt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingenion kent de wet- en regelgeving.

Doelmatigheid

Het serieus kijken naar inkoop zorgt ervoor dat de resultaten van de aanbesteding beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de stichting. Op deze manier is er zowel financieel als kwalitatief gezien meer voordeel te halen. Inkooptrajecten worden stapsgewijs uitgevoerd en voor alle betrokkenen begrijpelijk gemaakt en uitgevoerd. Ingenion werkt hierbij nauw samen met de medewerkers van de scholen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ingenion ondersteunt.

 

 

Beheersing

 

Individuele scholen zijn vaak niet op de hoogte van overeenkomsten die op instellingsniveau zijn afgesloten en gaan daardoor zelf op zoek naar een oplossing voor hun inkoopvraagstuk. Ingenion werkt met een abonnementsvorm voor totale ontzorging op het gebied van inkoop. Dit zorgt voor een optimale benutting van de beschikbare gelden, die is afgestemd op de behoefte van de stichting en haar scholen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neem contact op
INGENION WAT HOUDT JE TEGEN?
Bezoekadres
Josink Esweg 2
7545 PN Enschede
T. 053 - 436 39 37

WWW.INGENION.NL