Naast inkoop leveren we ook ICT Support

Voor een aantal zorgorganisatie met in totaal meer dan 5.000 medewerkers organiseren we ICT Support. Niet alle zorgprofessionals zijn gewend om allerlei nieuwe devices te gebruiken in hun werk. Onze collega's ondersteunen medewerkers bij het optimaal gebruik van deze devices en de verschillende applicaties. Storingen worden opgelost, workshops worden georganiseerd. Alles met als doel om de toegevoegde waarde en het gebruik van de devices te verbeteren. 

De vier uitgangspunten van ons inkoopabonnement

# 1 Rechtmatigheid

Door de steeds veranderende wetgeving en steeds strengere controle op naleving hiervan is het noodzakelijk dat inkoop conform geldende (Europese) wetgeving wordt uitgevoerd. Met onze aanpak kunt u altijd goed voorbereid en met een gerust hart uw inkoopactiviteiten presenteren aan uw accountant.

 

 

Ingenion implementeert wet- en regelgeving.

# 3 Beheersing

Individuele scholen zijn vaak niet op de hoogte van overeenkomsten die op instellingsniveau zijn afgesloten en gaan daardoor zelf op zoek naar een oplossing voor hun inkoopvraagstuk. Ingenion werkt met een abonnementsvorm voor totale ontzorging op het gebied van inkoop. Dit zorgt voor een optimale benutting van de beschikbare gelden, die is afgestemd op de behoefte van de stichting en haar scholen.

Ingenion ontzorgt.

# 2 Doelmatigheid

Het serieus kijken naar inkoop zorgt ervoor dat de resultaten van de aanbesteding beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de stichting. Op deze manier is er zowel financieel als kwalitatief gezien meer voordeel te halen. Inkooptrajecten worden stapsgewijs uitgevoerd en voor alle betrokkenen begrijpelijk gemaakt en uitgevoerd. Ingenion werkt hierbij nauw samen met de medewerkers van de scholen. 

Ingenion bespaart.

# 4 Borging

Om inkoop te borgen binnen een organisatie is het noodzakelijk om structuur aan te brengen. Dit wordt gerealiseerd door het opstellen van een pragmatisch en werkbaar inkoopbeleid met daarin de beschrijving van de organisatie; de inkoopkalender, het inkoopjaarplan en een inkoophandboek. Afgestemd op de stichting, maar ook op de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast helpen wij u met een goede set inkoopvoorwaarden en een overzichtelijke contractadministratie.

Ingenion organiseert inkoop.


 

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem contact met ons op voor de mogelijkheden. Natuurlijk kunt u altijd eerst gebruik maken van onze gratis inkoopscan, zodat u de inkoop van uw organisatie goed in beeld heeft.

 

Ingenion bespaart tot €100,- per leerling per jaar.